Công an huyện Tuyên Hóa nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

Bằng mọi nỗ lực, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, lực lượng công an và chính quyền địa phương huyện Tuyên Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch Bộ công an đã đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.