Công bố phát hành Lịch sử Đảng bộ xã Đức Hóa tập I, giai đoạn 1930 – 2015

Ngày 18/5, Đảng bộ xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Lễ công bố phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã tập I giai đoạn 1930 – 2015. Đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đức Hóa được phát hành vào đúng dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách dày 289 trang, gồm 3 phần, 8 chương, tái hiện một cách đầy đủ, toàn diện, có tính hệ thống về lịch sử vùng đất, con người, tinh thần yêu nước, yêu quê hương của Đảng bộ và nhân dân xã Đức Hóa. Đặc biệt, phản ánh truyền thống đấu tranh cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và trong thời kỳ đổi mới cho đến năm 2015. Đây là cuốn tài liệu quý để lưu dữ, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã ra sức học tập, rèn luyện, lao động và công tác, tiếp bước cha anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Chức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nổ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, của Ban chỉ đạo, Ban sưu tầm, Ban biên soạn và các cá nhân có liên quan trong việc hoàn thành cuốn lịch sử. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội xã Đức Hóa và các cơ quan có liên quan tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, giới thiệu đầy đủ về giá trị của cuốn Lịch sử Đảng bộ xã đến với mọi người.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Đức Hóa đã trao tặng cuốn lịch sử Đảng bộ xã cho các đại biểu về tham dự. Đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc biên soạn cuốn lịch sử.

Văn Tư – Thế Nam

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.