Công bố quy hoạch Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà

Ngày 2/7, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích lịch sử quốc gia Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa.
Nhằm ghi nhớ công ơn của các chiến sỹ thông tin trạm cơ vụ A 69 đã hi sinh tại Hang lèn Hà ngày 2/7/1972, ngày 05/5/2017 UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 1494/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu di tích lịch sử quốc gia Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa Theo đó, Khu di tích được quy hoạch trên diện tích hơn 12 ha, với 3 khu chính, gồm: Khu tiếp đón khách tham quan, tổ chức thành các hạng mục Quảng trường giao thông, bãi đổ xe, khu nhà điều hành và tiếp đón du khách, khu dịch vụ tiện ích, vui chơi giải trí. Khu quảng trường- nhà khách và nhà lưu niệm với các loại hình dịch vụ phục vụ du khách như, quảng trường và tượng đài chiến thắng, nhà khách, nhà lưu niệm. Khu vực có các công trình đã xếp hạng, gồm Hang Lèn Hà, ao thả cá, giếng nước, nhà bia tưởng niệm, hầm chữ A, nhà hội trường, nhà bếp đại đội… Nguồn kinh phí xây dựng các hạng mục công trình được sử dụng từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa.

Đồng chí Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện trao Đồ án cho đại diện Lữ đoàn 134 (Binh chủng TT-LL) và chính quyền xã Thanh Hóa

 Tại lễ công bố, Đại diện lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã trao bộ Đồ án quy hoạch cho đại diện Lữ đoàn 134, Binh chủng thông tin liên lạc và lãnh đạo UBND xã Thanh Hóa cùng phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời yêu cầu các ban ngành chức năng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cắm và bảo vệ mốc quy hoạch theo quy định; xúc tiến kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng các hạng mục công trình; đề xuất phương án tài chính, huy động vốn, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai và tiến độ triển khai dự án; tuyên truyền vận động để cán bộ và nhân dân biết và thực hiện quy hoạch cùng với quy hoạch lại không gian vùng phụ cận đáp ứng định hướng phát triển KT-XH, phát triển bền vững du lịch tâm linh trên địa bàn…
Tuấn Phạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.