Công điện số: 1180/CĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa Về việc khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.