Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong hai ngày 06 và 07-5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Tuân- Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Đề- TUV, Chánh văn phòng HĐND tỉnh. Ở huyện có đồng chí Lê Công Hữu- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Nam Giang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; mẹ anh hùng liệt sỹ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận huyện qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 165 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án của huyện về phát triển kinh tế – xã hội, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Mặt trận các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong toàn huyện đã tự nguyện đóng góp xây dựng mới và nâng cấp gần 300km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 128km kênh mương thủy lợi, xây mới và sửa chữa hàng trăm phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng… Hiện trên địa bàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa và Tiến Hóa.

Từ năm 2014 đến năm 2018, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ tu sửa và xây mới 228 nhà ở, tặng 7.367 suất quà, hỗ trợ 2.345 lượt người nghèo khám, chữa bệnh và phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận huyện đã tiếp nhận 68,9 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Toàn huyện hiện có 100 khu dân cư văn hóa, 100 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa, có 18.016 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX và cử 22 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Xuân Kỳ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.