Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mai Hóa khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mai Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa chọn làm đại hội điểm. Tham dự có Đ/c Trần Hữu Chức – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Phạm Xuân Kỳ – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Đại diện TTMT các xã, TT trong toàn huyện.

          Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Mai Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận trung ương và địa phương phát động. Mặt trận TQVN xã đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tính đến năm 2017 có 1.689 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 9/10 khu dân cư văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 32tr/người/ năm. Trong phòng trào xây dựng NTM đã vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức, hiến đất, hiến tài sản để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, góp phần đưa xã Mai Hóa đạt chuẩn NTM năm 2016. Công tác vận động “Qũy vì người nghèo”, “Qũy đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện có hiệu quả, trong 5 năm toàn xã đã vận động tu sữa và xây mới 171 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền trên 5 tỷ đồng, vận động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân các dịp lễ tết với số tiền trên 90 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước được triển khai thường xuyên và có hiệu quả. Vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt tỷ lệ 100%…

          Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận TQVN xã Mai Hóa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm tốt chức năng đại diện, bảo bệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Mặt trận TQVN xã Mai Hóa đề ra trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

          Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 đồng chí tham gia Mặt trận TQVN xã Mai Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Cao Thị Loan tiếp tục giữ chức chủ tịch ủy ban Mặt trận TQVN xã Mai Hóa khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội cũng cử ra 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN huyện Tuyên Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.