Đại hội họ Trần Việt Nam huyện Tuyên Hóa, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 01/4, Ban chấp hành họ Trần huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018- 2023. 

 Với phương châm “Đoàn kết cộng đồng, tri ân tiên tổ, chia sẻ thông tin, tự nguyện, tự trang trải, cùng nhau phát triển, tiến bộ”, thời gian qua họ Trần Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã phát triển cả về số lượng và chất lượng; BCH lâm thời đã phối hợp với các dòng tộc của các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, báo hiếu dòng tộc, các hoạt động tình nghĩa, khuyến học khuyến tài, động viên con cháu trong dòng tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Dòng tộc họ Trần ở các xã, thị trấn đã xây dựng các mô hình như: Dòng họ tiêu biểu về văn hóa, dòng họ khuyến học, khuyến tài, dòng họ hiếu học… góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử họ Trần Việt Nam, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của họ Trần huyện Tuyên Hóa, bầu BCH khóa I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 19 thành viên do ông Trần Mạnh Phúc làm Chủ tịch. Đại hội kêu gọi các chi họ trần cùng toàn thể hội viên phát huy “Hào khí Đông A” cùng cộng đồng làng xã trong huyện xây dựng và phát triển quê hương Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp.

Văn Tư – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.