Đảng bộ cơ quan Huyện ủy triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 29/6, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Thanh Chuyên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện – Bí thư Đảng ủy – thủ trưởng cơ quan chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, đảng ủy cơ quan huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của các đồng chí trong cấp ủy. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của Đảng ủy cơ quan. Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương và Ban tổ chức Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể được quan tâm. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chỉ đạo cơ quan, công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, các vấn đề nổi lên để kịp thời định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác dân vận..vv.

Dịp này, công Đoàn cơ quan huyện ủy cũng đã tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Công sở thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp, hiệu quả”. Sau khi được ban chấp hành công đoàn cơ quan thông qua kế hoạch và quy định các tiêu chí xây dựng mô hình, đại diện các ban đã tiến hành ký cam kết thực hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025.

Thương Huyền – Thế Nam

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.