Đảng bộ cơ quan khối Mặt trận – Đoàn thể giúp đỡ bà con dân tộc Bản Chuối, xã Lâm Hóa

Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của ban thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa, Ngày 7/5, Đảng bộ cơ quan khối mặt trận đoàn thể huyện phối hợp với UBND xã Lâm Hóa tổ chức lao động giúp đỡ bà con dân tộc Bản Chuối, xã Lâm Hóa.

Bản Chuối xã Lâm Hóa hiện có 32 hộ, 145 nhân khẩu đồng bào Mã Liềng, thuộc dân tộc Chứt sinh sống. Vụ Đông xuân năm nay, bà con đồng bào dân tộc Bản chuối đã tập trung xuống giống trên 8 ha diện tích đất nông nghiệp. Tập trung vào các loại cây như lạc 5.5 ha, lúa 0.5 ha, ngô 2.35 ha và một số cây hoa màu khác. Nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc chủ động trong sản xuất, Đảng bộ khối cơ quan mặt trận đoàn thể đã huy động hội viên, tiến hành lao động, hướng dẫn bà con phương thức sản xuất, canh tác.

Đảng bộ khối cơ quan mặt trận đoàn thể đã mua cọc bê tông, dây thép gai rào xung quanh diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhằm bảo vệ cây trồng không bị gia súc phá hoại. Đồng thời trồng cây trên các trục đường chính vào Bản với tổng trị giá trên 9 triệu đồng.

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.