Đồng chí Bí thư huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thị trấn Đồng Lê

          Ngày 27/4, đồng chí Lê Công Hữu – TUV – Bí thư huyện ủy cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Đồng Lê để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

            Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền Thị trấn Đồng Lê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ của Luật Bầu cử. Thị trấn Đồng Lê đã thành lập 7 ban bầu cử với 53 thành viên; thành lập  07 khu vực bỏ phiếu, với 4882 cử tri đã được niêm yết danh sách. Sau hội nghị hiệp thương hiệp thương lần thứ 3 Thị trấn Đồng Lê đã thống nhất danh sách chính thức 39 người để lựa chọn bầu 23 vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, thị trấn Đồng Lê cũng đẩy mạnh công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Hữu – TUV – Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thị trấn Đồng Lê. Đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị: Thời gian tới, thị trấn Đồng Lê cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử;  Chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi lên ở cơ sở;  Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của bầu cử  để tham gia đầy đủ nhằm đảm bảo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân.

          Dịp này, đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm bầu cử của Thị trấn Đồng Lê.

                                                                                            Thương Huyền – Văn Tư

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.