Đồng chí chủ tịch UBND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI

Ngày 8/11, Đồng chí Lê Nam Giang – PBT HU – CT UBND huyện và các thành viên tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Châu Hóa và xã Cao Quảng trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2018; báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI và báo cáo trả lời ý kiến, đề xuất của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI.

Tại xã Châu Hóa, Cử tri kiến nghị một số vấn đề như: cũng cố lại trạm bơm, kênh mương nội đồng để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân; hỗ trợ kinh phí cho ban dồn điền đổi thửa; bao tiêu sản phẩm lạc, ngô cho người nông dân. Cử tri cũng đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Gianh; Một số vấn đề liên quan đến nước sạch, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa…

Tại xã Cao Quảng, cử tri đề nghị quan tâm đôn đốc để tuyến đường Châu Hóa – Cao Quảng triển khai hoàn thành sớm trong năm 2019, tạo điều kiện cho bà con nhân dân đi lại; di dời các cột điện ở khu dân cư sau khi giải tỏa nông thôn mới năm 2012, hiện nay một số cột nằm giữa các trục đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông; quan tâm hỗ trợ  kinh phí để duy tu bảo dưỡng hệ thống truyền thanh cơ sở; xem xét hỗ trợ các trường hợp làm nhà theo quyết định 22. Cử tri cũng đề nghị một số vấn đề liên quan đến các chế độ chính sách đối với người có công, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cấp sổ đỏ và hỗ trợ thiệt hại rừng do bão số 10 gây ra…

Hầu hết các kiến nghị, đề xuất của cử tri trên địa bàn xã Châu Hóa và xã Cao Quảng đều đã được lãnh đạo địa phương và đại diện Tổ Đại biểu HĐND huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến còn lại được tiếp thu, tổng hợp, trình lên kỳ họp sắp tới. 

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.