Gắn học tập và làm theo Bác với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, việc học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân là một nội dung quan trọng được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm.

Xác định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân là một việc làm quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; qua đó nâng cao hiệu quả công việc hàng ngày, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thời gian qua các cấp ủy Đảng ở Tuyên Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung này và đạt được những kết quả khá quan trọng. Thông qua thực hiện đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua việc học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Trương Thanh Lam- Bí thư Đảng ủy xã Châu Hóa cho biết: “Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại đảng bộ đã có chuyển biến tích cực. Việc làm theo đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự ý thức được phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; trong giao tiếp với nhân dân phải thực sự thân thiện hòa nhã, tôn trọng nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên đều đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, nói đi đôi với làm, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Cũng nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy xã Châu Hóa đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thái độ phục vụ nhân dân. Nhờ đó mà người dân đã tin tưởng, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đặc biệt là đã chung tay, góp sức xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn xã”.

Giao dịch tại bộ phận một cửa xã Châu Hóa

Châu Hóa là địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Hóa. Đến cuối năm 2015 xã đã được công nhận là xã nông thôn mới với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo hiện còn dưới 5%, hệ thống trạm y tế, trường học đều đạt chuẩn quốc gia, 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, việc phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã được xã Châu Hóa chú trọng đẩy mạnh. Khắc ghi lời Bác dạy “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đội ngũ cán bộ đảng viên ở Châu Hóa luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Từ đó, cán bộ và nhân dân cùng chung tay, góp sức, hiến công, hiến của để xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Huân- Trưởng thôn Kinh Châu, xã Châu Hóa cho rằng: Việc huy động được sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới chính là nhờ phát huy được quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, ban quan lý thôn biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; mọi việc đều do dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; đảng viên làm trước, nhân dân làm sau. Đó chính là những biểu hiện cụ thể nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Không chỉ ở cơ sở, việc học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được khối các cơ quan, đơn vị cấp huyện triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo huyện thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức đối thoại với dân, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, vụ việc phức tạp, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân.

Cùng với việc ban hành Quy định nêu gương, năm 2016 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành và tổ chức ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đã góp phần tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức của cấp ủy đảng và đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên; sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng lên rõ rệt.

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện luôn tận tụy với công việc. Các y bác sỹ hết lòng vì người bệnh; những chiến sỹ công an mưu trí dũng cảm; thầy cô giáo tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh; những hội viên cựu chiến binh, hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở cơ sở. Với họ, nói đi đôi với làm, tinh thần trách nhiện được đặt lên hàng đầu.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, cán bộ công chức bộ phận một cữa thuộc UBND các xã, thị trấn cũng như của huyện luôn nêu cao đạo đức công vụ và tuân thủ tốt tác phong văn minh công sở với phương châm gần dân, trọng dân, tin dân, hòa nhã, lịch sự trong giao tiếp với công dân. Nhờ vậy trong công việc cán bộ đã giải quyết tốt những yêu cầu của công dân theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân; các đơn vị đã đổi mới lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nhờ đó đã tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí cho người dân.

Học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để Tuyên Hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, trong những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của huyện liên tục tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,8%, thu nhập bình quân đầu người 23,7 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,7 tỷ, đạt 111% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,61% so với tổng số hộ toàn huyện. Đến nay đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện có 17 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 43 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa khẳng định: “Kết quả nổi bật trong thực hiện chỉ thị 03 trước đây và hiện nay là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện thời gian qua chính là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã được nâng cao. Trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ra các nghị  quyết, kế hoạch, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tăng cường công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vũng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, có lối sống giản dị, trung thực và liêm khiết”.

Văn Tư

One thought on “Gắn học tập và làm theo Bác với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.