Giải ngân trên 3 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ khôi phục sản xuất, kinh doanh

Nhằm kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất, kinh doanh sau trận lũ lịch sử vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa đã tranh thủ nguồn vốn bổ sung từ ngân hàng cấp trên để giải ngân, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn cho các đối tượng thụ hưởng

Theo đó, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng, tăng cường rà soát, tổng hợp, hướng dẫn hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro cho khách hàng. Tùy theo mức độ thiệt hại để có hướng xử lý phù hợp, như: cho gia hạn nợ, khoanh nợ hoặc xóa nợ. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực thực hiện giải ngân cho vay bổ sung nguồn vốn để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Qua quá trình soát xét, đợt này, huyện Tuyên Hóa có 106 hộ đủ điều kiện với số tổng số tiền giải ngân cho vay là 3,12 tỷ đồng. Một số xã có số hộ được vay vốn nhiều như : xã Tiến Hóa có 40 hộ, số tiền giải ngân là 812 triệu đồng; xã Văn Hóa có 26 hộ , số tiền giải ngân là 782 triệu đồng, xã Châu Hóa có 15 hộ với số tiền giải ngân là 600 triệu đồng.

Từ nay cho đến hết năm 2020, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ khách hàng gặp rủi ro theo mức độ thiệt hại và giải ngân cho vay bổ sung khắc phục thiệt hại lũ lụt tại các địa phương còn lại với số hộ dự kiến là 500 hộ và số tiền giải ngân là 26 tỷ đồng.

                                                          Thương Huyền – Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.