GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TOÀN TỈNH QUÝ 3 NĂM 2018

Vừa qua, tại hội trường huyện ủy Tuyên Hóa, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận các huyện, thị xã, thành phố quý III năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hoá chủ trì hội nghị.

Quý III năm 2018, mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tiếp tục chỉ đạo mặt trận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì với các hình thức thích hợp. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát, mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện đã phối hợp ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với UBND, các sở, ban, ngành trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Công tác dân tộc, tôn giáo, đối thoại nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Mặt trận các cấp đã thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng đề án hỗ trợ xây dựng 37 nhà ở cho bà con vùng dân tộc thiểu số nghèo, hoàn thành việc trao 1.500 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai phát triển sản xuất giai đoạn 2017-2018 và chương trình truyền hình thực tế “Tiếp sức cho đồng bào vùng lũ”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn, tồn tại trong các lĩnh vực công tác mặt trận thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong công tác mặt trận thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Tuân yêu cầu, mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị để tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018, không được để tồn đọng, kéo dài.

Mặt trận các cấp cần chuẩn bị chu đáo kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung giải quyết tốt những vấn đề phát sinh về kinh tế-xã hội, tôn giáo; chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

                                                         Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.