Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I – năm 2021 cụm xã Hương Hóa, Kim Hóa, Lê Hóa

Chiều ngày 22/4, cụm các xã Lê Hóa, Kim Hóa và Hương Hóa tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng quý I – năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Lự – UVTV – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện – phụ trách cụm chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Hoàn thành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông xuân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Tập trung chỉ đạo các xã xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch năm 2021. Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong quý 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức đánh giá, xếp loại 50 tổ chức cơ sở đảng, các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện được đẩy mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021, tập trung chỉ đạo các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị của địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử. Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân, cử tri hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử để người dân tham gia bầu cử đầy đủ. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                           Thương Huyền – Thế Nam

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.