Giao ban công tác xây dựng Đảng quý III năm 2020, cụm xã Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa

Ngày 16/10, tại xã Kim Hóa, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý III, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 tại cụm xã Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Lự – UVTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Quý III năm 2020, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm kinh tế – xã hội. Tập trung sản xuất nông nghiệp đúng khung lịch thời vụ. Sản lượng lương thực cả năm dự ước 20.893,34 tấn, tăng 2.244,84 tấn so với năm trước; Tổng đàn gia súc 42.230 con, đạt 82,8% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 110,7 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay toàn huyện có 281 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 15,61 tiêu chí/xã. Chỉ đạo 02 xã (Thuận Hóa, Đức Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 50/50 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng kế hoạch. Trong quý kết nạp thêm 15 quần chúng vào đảng v.v

Tại hội nghị, các đại biểu cụm III xã Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn mà địa phương gặp phải để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quý IV năm 2020, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông xuân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động; củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, Đảng viên…

Thùy Nhung – Thanh Đạm

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.