Giao ban xây dựng đảng cụm xã Văn hóa – Tiến hóa  quý 1 năm 2018.  

Vừa qua, cụm  xã Văn Hóa – Tiến Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2018 . Đồng chí Nguyễn Minh Lự – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, phụ trách cụm chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2018, Cấp ủy, chính quyền các xã Văn Hóa, Tiến Hóa đã thực hiện tốt  nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP ở địa phương. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, việc gieo cấy vụ Đông Xuân cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; Toàn huyện đã gieo trồng được trên 3.500 ha cây trồng các loại, trong đó xã Văn hóa gieo trồng được  213,5 ha, xã Tiến hóa 255,7 ha. Hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, 2 xã đã tham gia trồng được trên 10.900 cây. Trong chương trình xây dựng NTM, các xã đã và đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra, với quyết tâm đưa Tiến Hóa cán đích năm 2018. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác tổ chức, cán bộ và Đảng viên được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả v.v

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Lự – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị trong qúy II năm 2018, cấp ủy chính quyền các xã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng điểm của huyện và địa phương; chỉ đạo củng cố và phát triển quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.