Giao ban Xây dựng Đảng quý 1 năm 2019 cụm Mai hóa, Ngư Hóa.

 Ngày 4/4, tại xã Ngư Hóa,  Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 tại cụm xã Mai Hóa, Ngư Hóa. Đ/c Nguyễn Đình Mão- UVTV – Trưởng ban Tổ chức huyện ủy dự và chủ trì hội nghị

Quý 1 năm 2017, Cấp ủy đảng hai xã Mai Hóa và Ngư Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Các cấp ủy đảng cũng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời phân tích, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đề nghị: Trong quý 2 và thời gian tiếp theo, Cấp ủy, chính quyền các xã cần tập trung chỉ đạo chăm bón cây trồng, vật nuôi; quan tâm đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; hoàn thành các hạng mục trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân; tăng cường công tác xây dựng đảng, triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về tận các Chi bộ; quan tâm phát triển Đảng viên, phát hiện nguồn từ các Chi bộ để đào tạo nguồn cho cơ sở…

        Thanh Đạm

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.