Hai ngày tiêu diệt gần 13 ngàn con chuột

Theo kế hoạch, vụ sản xuất đông xuân năm 2018 – 2019 huyện Tuyên Hóa sẽ gieo cấy 1.480 ha lúa, 1.100 ha ngô, 1000 ha lạc và hơn 500 ha cây trồng khác. Hiện nay, các xã, thị trấn đang chỉ đạo bà con nông dân làm đất để chuẩn bị gieo trồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không có lũ lụt xảy ra nên chuột sinh trưởng và phát triển nhanh trên diện rộng.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều biện pháp diệt chuột để bảo vệ cây trồng. Riêng trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân diệt chuột với hơn 10 ngàn người tham gia, tiêu diệt được gần 13 ngàn con chuột. Việc diệt chuột được người dân thực hiện bằng các biện pháp thủ công như đào, bắt, hun khói, đổ nước vào hang, sử dụng các loại bẫy, thuốc diệt chuột sinh học… Với kết quả trên, số lượng chuột ngoài đồng và ở khu dân cư đã giảm đáng kể, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về năng suất, sản lượng các loại cây trồng do chuột gây ra, đảm bảo thực hiện thắng loại vụ sản xuất Đông xuân 2018 – 2019.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch diệt chuột của đơn vị mình, huy động tối đa mọi nguồn lực sẵn có ở địa phương tạo ra phong trào “Toàn dân tham gia diệt chuột”, tổ chức thường xuyên, liên tục, thu gom số lượng chuột đã diệt được nhằm đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị cụ thể để có hình thức khen thưởng, động viên khích lệ. Tùy vào điều kiện của địa phương, các xã, thị trấn trích ngân sách hỗ trợ người dân mua bẩy, bả diệt chuột sinh học và thu mua chuột từ các hộ dân với giá giao động từ 2.000 đến 3.000 đồng/con./.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.