HIỆU QUẢ SAU 1 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA HTX CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI SƠN HÓA

Hợp tác xã chăn nuôi gà đồi và dịch vụ nông lâm nghiệp Sơn Hóa được thành lập vào tháng 2/2018 với 11 thành viên. Qua hơn 1 năm hoạt động, HTX bắt đầu đi vào ổn định, từng bước giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tổng đàn gà toàn xã Sơn Hóa có 4.800 con, trong đó, gà của các hộ trong HTX khoảng 3.000 con. Mỗi hộ chăn nuôi từ 200- 300 con, với giá bán 120k/1 kg gà thịt, thu nhập bình quân 60- 70 triệu đồng/ năm.

Kể từ khi HTX chăn nuôi gà ra đời, những thành viên trong tổ hợp tác nhận thấy đây thực sự là hướng đi hiệu quả, không chỉ tạo được mối liên kết trong sản xuất giữa các thành viên, mà còn liên kết với các hộ chăn nuôi gà, giải quyết được các vấn đề về giống, thức ăn cũng như đầu ra cho sản phẩm.

          Năm qua, HTX đã hợp đồng với công ty thức ăn gia súc Thiên Lộc – Hà Tĩnh tiêu thụ trên 3 tấn thức ăn cho gà. Với việc áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, đàn gà của bà con sinh trưởng và phát triển tốt, ít phát sinh dịch bệnh.

          Thời gian tới, HTX chăn nuôi gà đồi Sơn Hóa tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn gà cả về chất lượng và số lượng, thu hút thêm hội viên tham gia, từng bước khẳng định thương hiệu gà sạch trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.