HLHPN huyện Tuyên Hóa triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào Phụ nữ năm 2018

Ngày 10/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào Phụ nữ và hoạt động hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017, Ban thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội đã đề ra. Trong năm, Hội đã phát động xây dựng quỹ “Tình thương”  với số tiền gần 70 triệu đồng, khởi công xây dựng 02 nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 hội với số tiền 40 triệu đồng và vận động giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Hoạt động tín dụng đã tiết kiệm được trên 1.2 tỷ đồng, có 239 nhóm với 5.051 thành viên tham gia, giải quyết cho 2.108 chị vay để phát triển kinh tế, sản xuất. Các cấp hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để tín chấp cho phụ nữ vay. Tổng nguồn vốn dư nợ do hội quản lý trên 98 tỷ đồng, với 2.425 hộ, 3.296 thành viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội được chú trọng, đã phát triển được 213 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến thời điểm hiện tại là 13.436 hội viên.

Năm 2018, Hội LHPN huyện Tuyên Hóa tiếp tục thực hiện tuyên truyền vận động hỗ trợ Phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội nghị đã  tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Phụ nữ và hoạt động hội năm 2018 giữa HLHPN các xã, thị trấn, Phụ nữ Công an và các đơn vị nữ công trực thuộc.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân được được HLHPN tỉnh tặng bằng khen và Ban thường vụ HLHPN huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào Phụ nữ và hoạt động hội năm 2017.

                                                                                                                               Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.