Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, nhiều Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội được ban hành sát với ý Đảng, hợp với lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị – trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.