Hội LHPN Xã Cao Quảng ra mắt mô hình “ Sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn”

Hội LHPN xã Cao Quảng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn”.

Tham gia mô hình dân vận khéo “sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn” có 47 hội viên là những hộ chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn xã Cao Quảng. Mô hình nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cho gia đình và xã hộ. Nâng cao ý thức cho các hộ chăn nuôi đảm bảo chăn nuôi sạch, tạo việc làm và giải quyết thị trường đầu ra cho người chăn nuôi trên địa bàn xã. Ngoài ra mô hình nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên phụ nữ, chủ sản xuất kinh doanh về thực phẩm sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm sạch. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng Nông thôn mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, tạo nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Tại buổi ra mắt, ban thường vụ Hội LHPN xã đã công bố quyết định thành lập mô hình và Ban quản lý mô hình, thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban quản lý. Đồng thời, Đại diện ban quản lý mô hình đã ký hợp đồng “liên kết chăn nuôi và thu mua lợn thịt” với doanh nghiệp Châu Tuấn. Các hội viên cũng đã tiến hành ký cam kết thực hiện các nội dung của mô hình“ Sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn”.

Thương Huyền – Thế Nam

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.