HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 24

        Ngày 04/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 24, nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Trần Hải Châu – UVTV Tỉnh ủy – Trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Ở huyện dự và chủ trì hội nghị, có các đ/c: Hoàng Minh Đề – TUV – BT huyện ủy – CT HĐND huyện; đ/c Trần Hữu Chức – PBT TT huyện ủy; đ/c Lê Nam Giang – PBT huyện ủy – CT UBND huyện.

       Huyện Tuyên Hóa triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhất là những khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 năm 2017. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Năng suất các loại cây trồng đạt khá, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực trên 22.489,4 tấn, đạt 121,5 % kế hoạch; Tổng đàn gia súc 51.084 con đạt 100,16% KH, tăng 424 con so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện 54,178 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 264,4 tỷ đồng, tăng 14%. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt; huyện đang tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để chỉ đạo xã Tiến Hóa hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, được quan tâm trên cả các mặt: chính trị,  tư tưởng, tổ chức. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực nắm chắc tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức thường xuyên được đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa trong năm 2019.

                                                                       Thương Huyền – Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.