Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Ngày 8/4, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Công Hữu- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê nam Giang- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Quý I năm 2019, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo gieo trồng được 1.474ha lúa, 1.016ha ngô, 899ha lạc, đạt trên 100% kế hoạch đề ra. Trong quý, đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi; tổ chức truy quét và bắt giữ, xử lý 10 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 15,69m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 362 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 110,75 tỷ đồng, tăng 3,89% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn 16,46 tỷ, đạt 29,5% dự toán năm. Đến nay toàn huyện có 264 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,89 tiêu chí/xã, so với năm 2018 tăng 6 tiêu chí. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã tích cực nắm chắc tình hình tư tưởng và tâm trạng trong xã hội, kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong quý đã kết nạp 26 quần chúng ưu tú vào Đảng, xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 1 đảng viên để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân đạt được cũng như những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng trong quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II như: Tập trung chỉ đạo các địa phương thu hoạch vụ Đông Xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ Hè Thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết dứt điểm các tồn động, vướng mắc về đất đai, nợ động thuế; nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị Quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.