Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9

Ngày 25-6, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 nhằm đánh gia tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc, dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Song, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân nên đã tạo được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Sản xuất vụ đông-xuân năm nay được mùa, năng suất lúa đạt 62 tạ/ha, ngô 64,6 tạ/ha, lạc 30,2 tạ/ha, sản lượng lương thực 17.104 tấn, đạt 126,6% KH. Tổng đàn gia súc 43.239 con, gia cầm 358.500 con. Trồng rừng được 560 ha, sản lượng gỗ khai thác  trên 43.000 ster. Đến nay toàn huyện có 292 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,22 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 194 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Chỉ đạo xây dựng 2 khu tái định cư, di dời dân cư do sạt lở đất tại xã Thạch Hóa và Thuận Hóa; đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật cho 155 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị đầu tư được phê duyệt 132,4 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 41 tỷ đồng, đạt 53,9% kế hoạch năm. Lĩnh vực y tế, giáo dục được duy trì ổn định và nâng cao chất lượng. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri đi bầu cử toàn huyện đạt 100%, kết quả bầu cử tốt, người trúng cử đạt tỷ lệ phiếu cao, đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 52 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 63 đảng viên chính thức. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, các đơn vị cơ sở đã đăng ký xây dựng 76 mô hình dân vận khéo.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Văn Tư – Thanh Đạm

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.