Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp quý II năm 2017

   

Ngày 14/7, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm lắng nghe ý kiến nguyện vọng, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Huyện Tuyên Hóa hiện có 86 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, trong đó 44 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và 42 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. 19 hợp tác xã đang hoạt động, tăng 3 hợp tác xã so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 12,78 tỷ đồng, chiếm 43 % tổng thu ngân sách trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã nổ lực hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu lớn, lợi nhuận cao và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã có những ý kiến liên quan đến các vấn đề như: cần có cơ chế đấu thầu cho các doanh nghiệp nhỏ; những bất cập trong vay vốn sản xuất kinh doanh; Việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng còn nhiều và chồng chéo gây ảnh hưởng của các doanh nghiệp; việc cắt giảm thiết kế trong xây dựng.v.v

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa, các phòng ban liên quan đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được huyện Tuyên Hóa tổ chức 6 tháng/1 lần nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh ngiệp trong thời gian qua, thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền huyện Tuyên Hóa trong việc chung tay tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thương Huyền – Thúy Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.