Hội nghị góp ý dự thảo lịch sử truyền thống Huyện đoàn Tuyên Hóa

Huyện đoàn Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo lịch sử truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa giai đoạn 1930 – 2015. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Lự, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn chủ chốt huyện qua các thời kỳ.

Nhằm tái hiện những cống hiến, đóng góp của tuổi trẻ huyện nhà trong suốt chặng đường lịch sử của cách mạng việt nam nói chung, huyện Tuyên Hóa nói riêng, được sự nhất trí của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban thường vụ huyện đoàn Tuyên Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ biên tập tiến hành nghiên cứu, thu thập, tổng hợp tư liệu và tổ chức biên soạn nội dung lịch sử truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa giai đoạn 1930 – 2015.

Theo bản dự thảo, cuốn sách được chia làm ba phần chính: Mở đầu, nội dung và kết luận. Phần nội dung có 6 chương gồm: Chương 1: khái quát về mảnh đất, con người Tuyên Hóa; Chương II: Tổ chức đoàn trên địa bàn huyện ra đời, tập hợp, động viên lực lượng thanh niên tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954); Chương III: Lực lượng thanh niên Tuyên Hóa tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở miền bắc và thống nhất nước nhà (1954 – 1975); Chương IV: Đoàn viên thanh niên Tuyên Hóa tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tê – xã hội, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN (1975 – 1986); Chương V: Đoàn viên, thanh niên huyện Tuyên Hóa thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1986 – 2000); Chương VI: Đoàn viên, thanh niên huyện Tuyên Hóa với phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và cũng cố tổ chức đoàn, hội, đội vững mạnh (2000 – 2016).

Tham dự hội thảo, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, chi tiết, bổ sung thêm tư liệu về công tác đoàn và phong trào thanh niên huyện giai đoạn 1930 – 2015; góp ý về bố cục, nội dung cuốn sách, tinh gọn một số nội dung không cần thiết, thêm các sự kiện lịch sử, địa danh, những hoạt động tiêu biểu và thành tựu nổi bật cho từng thời kỳ; bổ sung thêm một số hình ảnh, hoạt động để làm nổi bật hơn nữa tầm ảnh hưởng của tuổi trẻ qua từng giai đoạn…

Sau buổi hội thảo, Ban biên tập, tổ biên soạn sẽ tiếp tục nghiên cứu, chính sửa phù hợp, thống nhất ra mắt  để nhanh chóng cho ra mắt cuốn sách lịch sử đoàn và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa theo kế hoạch đã đề ra.

Tuấn Anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.