Hội nghị quản lý bảo vệ rừng đặc dụng tại huyện Tuyên Hóa.

Ngày 23/5, Chi cục kiểm lâm Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Tuyên Hóa. Đồng chủ trì đồng chí Phạm Hồng Thái – chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm – Phó trưởng ban chi đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và đồng chí Cao Xuân Tín – HUV – Phó chủ tịch TT UBND huyện.

Hội nghị đã được báo cáo viên phòng quản lý bảo vệ rừng của chi cục kiểm lâm và báo cáo viên Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và phát triển trình bày các nội dung liên quan đến: quản lý bảo vệ rừng đặc dụng tại huyện Tuyên Hóa; kế hoạch giao rừng cộng đồng và hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng tại huyện Tuyên Hóa.

Được biết, khu vực rừng đặc dụng Tuyên Hóa có diện tích 509,42 ha, thuộc 4 xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa, Thuận Hóa. Đây là nơi sinh sống của 11 đàn vooc đen gáy trắng (hay còn gọi là Voọc Hà Tĩnh). Thuộc loài động vật quý hiếm, đang bị đe dọa tuyêt chủng.  Hội nghị đã đưa ra nhiều phương án bảo tồn voọc và quản lý rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa, trong đó phương án giao rừng cộng đồng; Giao thêm nhiệm vụ cho hạt kiểm lâm làm nòng cốt phối hợp và cùng cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, bảo tồn Voọc được chọn là phương án phù hợp và có tính khả thi nhất.

Tại hội nghị, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã trao áo quần trang phục cho tổ cộng đồng bảo vệ voọc đen gáy trắng ở huyện Tuyên Hóa.

Thùy Nhung

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.