Hội nông dân huyện Tuyên Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2018

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Nông dân năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Nam Đông – PCT Hội Nông dân tỉnh; ở huyện có đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT Huyện ủy.

Năm 2017, Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tập trung lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 7.005 hộ đăng ký danh hiệu SXKDG các cấp. Kết quả bình xét có 139 hộ đạt tiêu chuẩn, đến nay tổng số hộ Sản xuất kinh doanh giỏi toàn huyện là 3.864 hộ. Trong năm đã kết nạp 448 hội viên đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 16.468 người. Bên cạnh đó, Hội đã quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 202,882 tỷ đồng cho 5.146 hộ vay, phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập và cho vay thông qua tổ liên kết với tổng dư nợ 297,264 tỷ đồng; Hội đã thăm hỏi, giúp đỡ 32 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 27,5 triệu đồng; Giới thiệu cho 1.657 người đi xuất khẩu lao động. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 1.924 triệu đồng và hơn 11.703 ngày công để sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình khác v.v

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội, thời gian tới tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa đến việc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc; Bám sát các chỉ thị của Hội nông dân về phát triển đàn bò lai và xuất khẩu lao động; Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh của địa phương.

Nhân dịp này, Hội nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Hội nông dân huyện tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân năm 2017.

 

                                                                                                               Thùy Nhung – Thế Nam      

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.