Hội thảo lấy ý kiến đống góp bản dự thảo “Lịch sử Công an nhân dân huyện Tuyên hóa, giai đoạn 1945 -2015”

Vừa qua, Công an huyện Tuyên Hóa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp bản dự thảo “Lịch sử công an nhân dân huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 1945 – 2015”. Tham dự có các đại diện lãnh đạo các phòng phòng nghiệp vụ Công an Tỉnh; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo công an huyện qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ hưu trí.

Hội thảo nhằm đánh giá, thẩm định chất lượng biên soạn, giá trị,  chứng minh tính xác thực của các sự kiện lịch sử liên quan đến công an huyện  giai đoạn 1945 – 2015 cũng như thông nhất phương pháp, nội dung thực hiện cuốn lịch sử công an huyện.

Tại buổi hội thảo, sau khi nghe báo cáo khái quát kết quả biên soạn Tập lịch sử Công an nhân dân huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 1945 – 2015. Các đại biểu về tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến mang tính chất định hướng, góp ý, bổ sung. Nội dung các ý kiến đã tập trung góp ý và điều chỉnh các mục trong các chương phù hợp với tên của tập lịch sử, móc sự kiện lịch sử của nghành, bổ sung những nhân tố tiêu biểu, những chiến công, danh hiệu của công an huyện; bố cục, phải logic, theo đúng tiến trình lịch sử, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an ở từng giai đoạn..

Lịch sử công an huyện Tuyên Hóa giai đoạn 1945 – 2015 sẽ xoay quanh nội dung chính là quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công an huyện Tuyên Hóa từ giai đoạn 1945 – 2015. Cuốn lịch sử sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng  và nhân dân trên địa bàn hiểu về truyền thống vẻ vang, hào hùng, những cống hiến của công an huyện Tuyên Hóa trong việc góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, cuốn lịch sử Công an huyện Tuyên Hóa giai đoạn 1945 – 2015 sẽ hoàn thành và ra mắt đúng dịp kỉ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam 19/8/2018.

Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.