Huyện đoàn Tuyên Hóa thực hiện trên 128 km công trình Thắp sáng đường quê

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua Ban thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện các công trình “Thắp sáng đường quê” trên 20 xã, Thị trấn.

Công trình thanh niên “thắp sáng đường quê” được Ban thường vụ Huyện đoàn triển khai từ năm 2013, đến nay đã xây dựng và hoàn thành được 318 tuyến tại 20 xã, thị trấn trong toàn huyện, với tổng chiều dài trên 128 km. Tổng kinh phí thực hiện trên 1,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này do Đoàn viên thanh niên đóng góp và huy động xã hội hóa từ nhân dân.

Công trình thắp sáng đường quê đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa hết sức thiết thực. Được cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân hưởng ứng, ủng hộ. Công trình không những làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ đi lại cho nhân dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong thời gian tới, huyện đoàn Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện huy động sự đóng góp, ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức để xây dựng các công trình thắp sáng đường quê trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng các xã xây dựng nông thôn mới và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 

                                                                                                                                                                                            Thế Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.