Huyên ủy Tuyên Hóa giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019 

Ngày 5/4, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2019. Tham dự có đồng chí Lê Công Hữu – TUV- BTHU, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Trần Hữu Chức – PBTTTHU chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2019, với sự nổ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nên đã tạo được chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt trên 100% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi; tập trung giải quyết các tồn động vướng mắc về đất đai và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Văn Hóa xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng-An ninh được giữ vững. Trong quý đã kết nạp 26 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II năm 2019, Huyện ủy Tuyên Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM; tăng cường chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đôn đốc hoàn thành lịch sử Đảng của các đơn vị, địa phương; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân  dân; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống thống chính trị.

Thùy Nhung 

                                                                            

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.