HUYỆN ỦY TUYÊN HÓA: GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ I NĂM 2018

Ngày 11/4, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Hoàng Minh Đề – TUV – BTHU – CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý 1, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Việc sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc thẩm quyền đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023. Công tác kiểm tra giám sát được tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong quý I, các cấp ủy,  ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra 17 tổ chức Đảng, 6 đảng viên, giám sát 3 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 7 đảng viên; giải quyết 27 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Công tác dân vận được chú trọng Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình đời sống của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức ký kết  quy chế phối hợp, giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó cũng đã thực hiện tốt chính sách cán bộ, đảng viên. Đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 84 đồng chí, xét kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận chính thức 33 đảng viên. V.v

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu trong quý II, năm 2018, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, nhanh chóng hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của các địa phương, cơ quan, ban ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chủ động nắm tình hình địa bàn; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét kết luận, xử lý công minh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.