Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4, khóa 18, năm 2018

Ngày 26/6, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng 4, khóa 18 cho 60 cán bộ, giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện năm 2018. Tham dự có Đ/c Trần Quang Hiếu – UVTV – Trưởng công an huyện; Đ/c Bùi Công Hợi – UVTV – Chỉ huy trưởng BCH QS huyện; Đ/c Hồ Vũ Thường – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện.

          Trong thời gian 4 ngày (Từ ngày 26- 29/6/2018) các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật nhà nước Việt Nam về QPAN; phong trào chống chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo việt nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia,… Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng – An ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhan dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương.

          Kết thúc khóa học, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ cho các học viên.

Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.