Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT nhận thức về Đảng khóa I năm 2021

Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng khóa 1, năm 2021. Tham dự có Đ/c Hồ Thị Bích Hà – UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp học có 58 học viên là các quần chúng ưu tú tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 03 đến ngày 09/3/2021), các học viên được học tập các chuyên đề đó là: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điệu lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử. Kết thúc khóa học mỗi học viên sẽ viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và nhiệm vụ của người Đảng viên trong thời đại hiện nay. Qua đó giúp mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thuý Hằng – Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.