Khởi công xây dựng Nhà bia tưởng niệm trận địa pháo Bắc Katang

        Ngày 23/4, xã Lâm Hóa đã tổ chức lễ khởi công nhà bia tưởng niệm trận địa pháo Bắc Ka tang.

       Trận địa pháo Bắc Ka là di tích lịch sử ghi dấu những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường của Đại đội 10 thuộc tiểu đoàn 11, trung đoàn 280 Bộ tư lệnh phòng không không quân cùng với lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân xã Lâm Hóa đã kiên cường bám trụ ngày đêm, chiến đấu với giặc Mỹ để bảo vệ trọng điểm  ngầm Katang, cầu Khe Núng, đảm bảo huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 09/01/1968, đế quốc Mỹ đã cho máy bay điên cuồng dội bom đánh phá trận địa pháo Bắc Katang, 9 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

       Nhà bia tưởng niệm di tích trận địa pháo Bắc Katang có diện tích 60m 2 với tổng kinh phí đầu tư 527 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2019.  Việc xây dựng công trình này có ý nghĩa quan trọng trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tri ân sự hi sinh anh dũng của lớp cha anh đi trước cho nền độc lập của dân tộc.

                                                                                   Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.