Kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK cho lực lượng tự vệ Khối cơ quan UBND huyện

Nằm trong nội dung, chương trình huấn luyện tự vệ năm 2021, vừa qua, Ban CHQS cơ quan HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ khối cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Bài bắn súng tiểu liên AK là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2021 của lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Sau thời gian huấn luyện nghiêm túc, các chiến sỹ tự vệ cơ quan đã tham gia bài bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày bằng súng tiểu liên AK với cự ly bắn 100m.

Kết quả qua kiểm tra bắn đạn thật có 31/31 chiến sỹ thực hiện đúng tư thế, động tác bắn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, đạt tỷ lệ 100%. Có 7 chiến sỹ đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 22,6%; 14 chiến sỹ đạt khá, chiếm 45,1%.

Thông qua đợt kiểm tra, nhằm đánh giá trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí, kỹ thuật bắn súng của lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho các chiến sỹ, từ đó nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung kiểm tra bắn đạn thật cũng đã kết thúc đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021, với kết quả huấn luyện chính trị đạt loại khá, huấn luyện quân sự đạt loại khá, bắn đạt thật đạt yêu cầu. Đơn vị xếp loại huấn luyện Khá.

Thương Huyền – Thúy Hằng

 

 

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.