Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ngày 11/12, đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Đình Nhân- Phó Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tuyên Hóa nhằm công bố kết quả kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn huyện năm 2018. Trước đó, ngày 10/11, đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện, phòng Giáo dục & đào, kiểm tra thực tế tại một số xã, thị trấn và trường học.

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện, đoàn đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng, nhiệt tình của ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường, sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Hầu hết các tỷ lệ đạt được ở các cấp học đều tăng so với năm 2017, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về chất lượng, hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học trên địa bàn, hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện và các xã, thị trấn có chất lượng khá tốt, có đầy đủ các loại theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Đến thời điểm tháng 12 năm 2018 có 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập tiểu học mức độ 3, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 15/20 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Căn cứ các chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình công nhận huyện Tuyên Hóa đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2018.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.