Ký kết công tác phối hợp giữa UBMT với các tổ chức thành viên

     Ngày 21/3, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị ký kết công tác phối hợp giữa UBMT với các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Phạm Xuân Kỳ – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

 

     Năm 2018, UBMTTQVN huyện, các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức thành viên luôn thống nhất hành động và đạt kết quả cao, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mặt trận với các tổ chức thành viên và các Ban, ngành liên quan đã bám sát quy chế phối hợp, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện được tiếp tục củng cố, các phong trào thi đua của quần chúng diễn ra sôi nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, luôn thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các hội, đoàn thể phát động. Công tác giám sát được coi trọng, phối hợp hoạt động hiệu quả.

     Thường trực ủy ban MTTQVN huyện các với các tổ chức thành viên và các Ban, ngành liên quan đã ký kết công tác phối hợp, thống nhất hành động năm 2019. Trong đó phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2019. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,v.v..

                                                                                                                           Thúy Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.