Ký kết công tác phối hợp giữa UBMT với HĐND và các tổ chức thành viên

Ngày 24/1, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị ký kết công tác phối hợp giữa UBMT với HĐND và các tổ chức thành viên.

Dự hội nghị có Đ/c Hồ Vũ Thường – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện. Đ/c Phạm Xuân Kỳ – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đ/c Phạm Tiến Nam – HUV – Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2017, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, nhưng được sự quan tâm của Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên  cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân nên tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mặt trận và HĐND đã bám sát quy chế phối hợp, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND có hiệu quả. HĐND –Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, hợp tình, hợp lý. Ủy ban MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị huyện đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các hội, đoàn thể phát động. Công tác giám sát được coi trọng, phối hợp hoạt động hiệu quả.

Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan, đoàn thể đã ký kết Quy chế và chương trình phối hợp công tác năm 2018. Trong đó phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2018. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,v.v..

                                                                                                                                     Thúy Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.