Lễ ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Hương Hóa giai đoạn 1930 – 2015

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018), ngày 3/2, Đảng bộ xã Hương Hóa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã, tập 1 (giai đoạn 1930 -2015).

Tham dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hữu Chức – PBT TT Huyện ủy; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ VN huyện; các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí Nguyên là cán bộ lãnh đạo xã Hương Hóa qua các thời kỳ.

Trước khi bước vào buổi lễ, các đại biểu đến thắp hương tưởng nhớ, tri ân tại bia di tích lịch sử Bãi Đức, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của khu vực bắc Quảng Bình vào năm 1931.

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hương Hóa, tập 1 (giai đoạn 1930 – 2015) dày 259 trang. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, cuốn sách gồm có 6 chương: Chương 1: Hương Hóa, vùng đất, con người và truyền thống lịch sử văn hóa; Chương 2: Sự ra đời của Chi bộ Bãi Đức và phong trào cách mạng của nhân dân Hương Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930 – 1945); Chương 3: Phong trào cách mạng của nhân dân Hương Hóa trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954); Chương 4: Đảng bộ xã Hương Hóa lãnh đạo nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế, kháng chiến chống Mỹ cứu nước (7/1954 – 7/1975); Chương 5: Đảng bộ xã Hương Hóa lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, cùng cả nước đi lên CNXH (1975 – 1985); Chương 6: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1986 – 2015).

Cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Hương Hóa (1930 – 2015) đã phản ánh một cách khách quan, tương đối đầy đủ và chính xác những cứ liệu lịch sử quan trọng về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bả vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Thông qua cuốn sách nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Qua đó động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức học tập, lao động sản xuất nỗ lực tiếp bước cha anh hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Hương Hóa đã khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc biên soạn cuốn sách lịch sử, đồng thời trao tặng cuốn sách lịch sử Đảng bộ cho các đại biểu tham dự.

Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.