Mô hình trình diễn giống ngô mới PAC558 cho năng suất cao

Vụ Đông xuân năm 2017 – 2018, Trạm Khuyến nông huyện Tuyên Hóa phối hợp với 2 xã Cao Quảng, Châu Hóa và Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình thực hiện mô hình trình diễn giống ngô lai đơn PAC558 cho kết quả khả quan.

          Mô hình được thực hiện tại xã Cao Quảng với diện tích 84 ha, phương pháp trồng để lấy hạt; tại xã Châu Hóa trồng 01 ha, phương pháp trồng để lấy ngô nguyên liệu làm thức ăn gia súc. Kết quả đánh giá năng suất đối với ngô lấy hạt đạt 65 tạ/ha, ngô nguyên liệu đạt trên 40 tấn/ha, cao hơn so với các giống khác sản xuất đại trà. Đây là giống ngô có tỷ lệ nảy mầm cao, tốc độ sinh trưởng nhanh; bắp dài, to; hạt mẩy, đẹp, trọng lượng hạt cao hơn các giống khác; phiến lá to, có màu xanh đậm đến tận khi thu hoạch, phù hợp làm thức ăn cho gia súc. Ưu điểm của giống ngô PAC558 có chiều cao cây, chiều cao đóng bắp thấp nên có khả năng chống đổ tốt; cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, phù hợp với nhiều loại chân đất và trồng được nhiều vụ trong năm, chống chịu sâu bệnh tốt.

          Tại hội nghị tổng kết mô hình, các đại biểu đều thống nhất đề nghị Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị chức năng của tỉnh và huyện sớm đưa giống ngô lai PAC558 vào cơ cấu bộ giống của tỉnh và huyện để nhân rộng trên địa bàn.

 Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.