Nông dân Tuyên Hoá tích cực chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu

Thời điểm này toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện đã thu hoạch dứt điểm. Công tác cày ải, phơi đất chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo đang được nông dân khẩn trương thực hiện.

Theo kế hoạch, vụ Hè Thu năm 2021, huyện Tuyên Hóa gieo trồng 1.150 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày như: HT1, PC6, DDB6, ĐV108… Đây đều là những giống lúa có khả năng thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, cho năng suất, sản lượng cao.

Để tổ chức sản xuất tốt vụ hè thu năm nay, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các địa phương đôn đốc bà con nông dân khẩn trương cày bừa, làm đất, bón lót cho đồng ruộng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, các phương án phòng trừ sâu bệnh và xây dựng kế hoạch tưới tiết kiệm nguồn nước ngay từ đầu vụ, có phương án tích nước, sử dụng nước hợp lý, đảm bảo yêu cầu nước tưới cho cây trồng khi vào vụ. Đối với những vùng ruộng sâu, cần tranh thủ gieo càng sớm càng tốt và bố trí các giống cực ngắn để thu hoạch sớm, tránh ngập úng vào cuối vụ; Đối với những diện tích có nguy cơ hạn hán cần chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp nhằm đảm bảo một vụ mùa thắng lợi.

Thùy Nhung – Thế Nam

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.