Nông dân Tuyên Hóa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể, nồng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên cùng chung tay góp sức, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa hiện có 16.468 hội viên, sinh hoạt tại 157 chi hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ năm 2013 đến nay, các cấp hội đã huy động hội viên, nông dân đóng góp công sức, tiền của trị giá gần 100 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Hội viên, nông dân trong toàn huyện đã hiến 552.483m2 đất, 159.823 cây trồng các loại, 206.672m hàng rào và 315 cổng nhà xây cùng hàng chục ngàn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, các công trình phúc lợi ở địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã về đích nông thôn mới và đang tập trung xây dựng xã Tiến Hóa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018; bình quân mỗi xã đạt trên 12 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; 20/20 xã, thị trấn có đường nhựa hoặc đường bê tông vào tận trung tâm, các thôn đều có giao thông đi lại thuận tiện, có nhà sinh hoạt cộng đồng với đầy đủ các thiết bị để hoạt động, 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia, trên 90% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, qua đó giúp hội viên nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể hội viên, nông dân. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung gần gũi, dễ hiểu, được đông đảo hội viên, nông dân tiếp thu và triển khai thực hiện.

Cùng với công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, các cơ sở hội cũng đã phát động sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã có sức lan tỏa trên địa bàn, trở thành một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho người dân. Từ phong trào xuất hiện nhiều nông dân giám nghĩ, giám làm, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tích tụ ruộng đất, vốn liếng để sản xuất kinh doanh lớn. Hàng năm toàn huyện có trên 10.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có 3.906 hộ được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, kiến thức cho hàng trăm lượt hộ nghèo vươn lên thoát nghèo hàng năm, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 2.300 lao động, góp phần cùng toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20,32% theo chuẩn mới.

Hội nông dân các cấp huyện Tuyên Hóa cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như huy động vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi… để giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 317 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 19.817 lượt hội viên nông dân; xây dựng mới 119 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ với 493 hộ tham gia; phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện trong quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm “Gà đồi Tuyên Hóa” và “Mật ong Tuyên Hóa”; từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã triển khai thực hiện 22 dự án chăn nuôi với tổng dư nợ trên 4 tỷ 300 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân cũng đã phối hợp với Chính quyền các cấp tham gia giám sát, phản biện, thanh tra nhân dân, xây dựng thiết chế văn hóa tại địa phương; phát động thi đua chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đồng ruộng, xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, đoạn đường tự quản, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hiện toàn huyện có 93 khu dân cư văn hóa, 16 ngàn gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hội viên nghèo giảm hàng năm từ 4 đến 5%. Kết quả đạt được từ các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Với những cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa đã lồng ghép các phong trào, hoạt động của Hội với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần cùng với huyện nhà đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Văn Tư

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.