Ra mắt tổ hội trồng cây ăn quả xã Lê Hóa  

Ngày 6/4, Hội nông dân xã Lê Hóa tổ chức lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả .

Tham gia tổ hội có 42 thành viên là những hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn xã. Tổ hội có nhiệm vụ tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng; đồng thời phản ánh nguyện vọng của các hộ sản xuất tới các tổ chức liên quan về vấn đề nông nghiệp. Thông qua tổ hội nghề nghiệp để tìm kiếm đầu ra, trao đổi, thương lượng với các cơ sở thu mua về mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm. Đây cũng là một trong những tổ hội nghề nghiệp đầu tiên ở huyện Tuyên Hóa được thành lập theo đề án xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, do Hội nông dân Việt Nam triển khai, nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tại buổi ra mắt, Tổ hội đã thống nhất thông qua quy chế và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Qua đó, xây dựng tổ hội ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM tại địa phương.

Thùy Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.