Sôi nổi ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến tham dự, động viên và tặng quà chúc mừng các khu dân cư trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đi trong đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Mặt trận TQVN huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của Ủy ban MTTQVN huyện và Mặt trận các cấp, nhất là việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến tập thể UBMT huyện, chúc sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững. Các đồng chí nhấn mạnh: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường niên, một phong trào mang tính sâu rộng trong toàn dân, là ngày hội tụ, gắn kết các cư dân trong cộng đồng. Thời gian tới, Mặt trận TQVN huyện và mặt trận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt chức năng phản biện, giám sát; đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn một cách có hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Minh Đề, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, cán bộ và nhân dân tiểu khu Lưu Thuận đã đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhờ đó đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững  được cán bộ và nhân dân trong tiểu khu hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tiểu khu có 29 cơ sở sản xuất và kinh doanh dịch vụ làm ăn có hiệu quả, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng rừng phát triển ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm 3,89%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. 145/154 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,1%. Năm 2018, tiểu khu đã huy động hỗ trợ trên 74 triệu đồng để xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường quê và mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng; vận động đóng góp, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ các hộ gia đình gặp cảnh hoạn nạn, khó khăn, chăm sóc tốt các gia đình chính sách, tích cực đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Hoàng Minh Đề, TUV, BT HU, CT HĐND huyện biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân tiểu khu Lưu Thuận đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tiểu khu tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương; tham gia tích cực trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần cùng với Đảng bộ thị trấn Đồng Lê hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Nam Giang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 4 xã Thanh Thạch.

Thôn 4 xã Thanh Thạch có 117 hộ, 481 khẩu, trong đó có 113 hộ giáo dân. Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước do Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận các cấp phát động; nhân dân trong thôn đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn 24,35%;  71% gia đình văn hóa. Nhân dân trong thôn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động con em đi xuất khẩu lao động, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục, thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích đạt được cũng như tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên khắc phục khó khăn của nhân dân thôn 4 xã Thanh Thạch. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, giáo dục, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phan Hồng Kỳ- UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng.

Thôn Cao Cảnh có 164 hộ, 547 khẩu. Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước do Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận các cấp phát động; nhân dân trong thôn đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn 33,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm. 71% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dân trong thôn cũng đã đóng góp hàng chục triệu đồng và hàng ngàn ngày công để xây dựng cổng chào, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chăm sóc tốt các gia đình chính sách, tích cực đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích đạt được cũng như tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên khắc phục khó khăn của nhân dân thôn Cao Cảnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vũng mạnh.

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương đã được UBND xã và Ban công tác Mặt trận thôn tặng giấy khen, phần thưởng.

* Đồng chí Nguyễn Đình Mão – UVTV- Trưởng ban tổ chức Huyện ủy tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa. 

Trong thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn Lâm Lang đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giúp nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 3,7%, thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đông đảo bà con nhiệt tình tham gia; tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 87%, trong đó đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục trên 82%. Các phong trào thi đua yêu nước và nhiều hoạt động an sinh xã hội đều đạt được kết quả cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Mão – UVTV – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của thôn Lâm Lang trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị: Ban quản lý thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban công tác Mặt trận của thôn tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thôn lâm Lang ngày càng phát triển.

Đ/c Nguyễn Minh Lự – UVTV – Trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại thôn 2 Thiết Sơn xã Thạch Hóa 

Trong không khí hân hoan của ngày hội đại đoàn kết, toàn thể cán bộ và nhân dân thôn thôn 2 Thiết sơn đã tổ chức buổi lễ với nhiều tiết mục văn nghệ phong phú mang đậm nét truyền thống văn hóa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, nhân dân trong đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban quản lý thôn luôn tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”,…v.v… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đông đảo bà con nhân dân hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Nhiều mô hình kinh tế – xã hội phát triển; thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa tăng từ 80% lên 85%; các phong trào thi đua yêu nước và nhiều hoạt động an sinh xã hội đều đạt được kết quả cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Minh Lự –  Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà thôn thôn 2 Thiết Sơn đạt được trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn 2 Thiết Sơn ngày càng phát triển, góp phần cùng xã Thạch Hóa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Đ/c Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy đã tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân Thôn 2 Thiết Sơn.

Đ/c Bùi Thanh Chuyên UVTV- Trưởng ban Dân vận huyện ủy đã đến dự ngày hội  ĐĐK tại thôn thôn Đại sơn xã Đồng Hóa

Thôn Đại Sơn xã Đồng Hóa có 207 hộ, 940 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu bằng nghề nông. Qua một năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Nhân dân trong thôn đoàn kết, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt;  Ban công tác mặt trận thôn đã chủ động tuyên truyền nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, mở rộng các nghề dịch vụ, nâng cao thu nhập; làm tốt công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động, hiện thôn có 57 người xuất cảnh đi các nước. Hàng năm có trên 70% hộ đạt gia đình văn hóa, duy trì khu dân cư văn hóa từ năm 2008 đến nay. Phát huy sức mạnh đại đoàn kêt thôn Đại Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển triển kinh tế, phát động người dân tham gia thực hiện tốt phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; Xây dựng mối đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống,…

Đ/c Cao Xuân Tín- HUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Minh Cầm Ngoại, xã Phong Hóa.

khu dân cư Minh Cầm Ngoại hiện có 147 hộ, những năm qua nhân dân và cán bộ trong khu dân cư đã chú trọng giúp nhau phát triển kinh tế, mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn được đầu tư xây dựng, giao thông nông thôn đi lại thuận lợi; Ban công tác mặt trận khu dân cư đã huy động con em quê hương đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường trong thôn. Công tác an ninh trật tự luôn ổn định, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ, xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong năm, qua có 146 147 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99.3%. có 15 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

            Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, khu dân cư Minh Cầm Ngoại đã phát động nhân dân tiếp tục thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn minh, làm cho cuộc sống mỗi gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Hồ Vũ Thường – HUV – PCT UBND huyện đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn ở thôn Xuân Canh đã có những chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm. Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo trong thôn chỉ còn 13 hộ, chiếm 14 % tỷ lệ số hộ trong thôn.Số hộ khá trở lên chiếm 57 %.  Thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác, ban vận động khu dân cư thường xuyên vận động bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, bà con thôn Xuân Canh đã đóng góp được 70 triệu đồng để bê tông hóa được 1km đường nội thôn, 530 m đường nội đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được đảm bảo. Năm 2018, thôn Xuân Canh đạt tỷ lệ 93,7% “Gia đình văn hóa”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Vũ Thường – PCT UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của nhân dân thôn Xuân Canh trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Canh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để xây dựng thôn ngày càng phát triển; chú trọng vận động nhân dân triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa.

Thôn Kim Ninh hiện có 127 hộ/539 khẩu. Thời gian qua, mặc dù thôn còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, đoàn kết, cán bộ và nhân dân trong thôn đã cùng nhau thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2018, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của chính quyền, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương. Đến nay, toàn thôn có 38,2% hộ nghèo, thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/năm; có 74% hộ gia đình văn hóa. Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, những năm qua, nhân dân trong thôn Kim Ninh đã cùng nhau hiến đất, tài sản và ngày công để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, tu sửa các công trình công cộng, nhờ đó bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên…

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương đã được UBND xã Kim Hóa và Ban công tác Mặt trận thôn Kim Ninh biểu dương và khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Tiến Nam, HUV, Phó Chủ tịch  HĐND huyện đã biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn Kim Ninh đã đạt được, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tiếp tục động viên nhân dân nỗ lực, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hương ước, quy ước của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tuấn Anh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.