Sức lan tỏa sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ở huyện Tuyên Hóa

Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của BCT về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Tuyên Hóa đã tích cực triển khai một cách có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Huyện Tuyên Hóa đang bước vào năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiều bước tiến mới và những thành tựu đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Đồng hành trong tiến trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của huyện, việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của BCT về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị, hầu hết các cán bộ, đảng viên đều hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, qua đó đã góp phần nêu cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong tất cả các hành động, xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc chính xác, kịp thời và hiệu quả, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn xã hội.

Với tinh thần tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế để thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về phát triển kinh tế xã hội chủ chốt của huyện, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ huyện ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức chung lòng của toàn xã hội trên tinh thần nói đi đôi với làm, bức tranh kinh tế của huyện Tuyên Hóa đã có sự thay đổi đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước; sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ giới hóa; TTCN và các ngành nghề nông thôn tiếp tục được khuyến khích phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người từ 23,78 triệu đồng năm 2016 lên 31,65 triệu đồng năm 2019; Tỷ lệ hộ nghèo 14,55% so với tổng số hộ toàn huyện. Từ thực tiễn lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều gương mặt nông dân dám nghĩ, dám làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, làm giàu cho gia đình và cho xã hội.

Từ khi thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các phong trào thi đua của huyện Tuyên Hóa ngày càng sôi nổi. Điển hình trong số đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang trở thành một làn gió mới làm thay đổi diện mạo ở các vùng nông thôn. Trong phong trào này, huyện Tuyên hóa đã lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực trên 62 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng; phân công 24 cơ quan, đơn vị cấp huyện giúp đỡ 19 thôn, bản khó khăn với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 2,2 tỷ đồng.

Với ý nghĩa từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã làm cho cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn huyện tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn huyện có 168 mô hình của tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, an ninh chính trị, bảo vệ môi trường…trong đó có 29 mô hình tiêu biểu cấp huyện. Như mô hình “thu gom, phân loại xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon tại hộ gia đình” của thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa; mô hình “Nâng cao chất lượng cải cách hành chính” của công an huyện; mô hình “Mỗi đảng viên mỗi tháng một việc tốt” của Đảng bộ quân sự huyện…Bên cạnh đó các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện cũng đã tích cực đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các mô hình thiết thực như Quỹ Mái ấm công đoàn của LĐLĐ huyện, hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất của Hội LHPN huyện, tiết kiệm “làm theo lời Bác” của Hội nông dân huyện, phong trào cựu chiến binh gương mẫu của Hội CCB huyện, đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, hiến máu nhân đạo của huyện đoàn… Công tác giáo dục với phong trào “Dạy tốt học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công tác y tế với phong trào “Nâng cao chất lượng chuyên môn phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh” đã thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo được sự tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đi vào từng tập thể, từng cá nhân, từng công việc được giao. Ở đó các tổ chức, cá nhân đã phát kiến những cách làm hay, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, đơn vị mình, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Học và làm theo Bác, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tận tụy với công việc được giao; người nông dân đổ mồ hôi trên các cánh đồng, những cán bộ chiến sỹ quân đội nhân dân hết mình giúp đỡ người dân trong thiên tai, bão lũ, những chiến sỹ công an mưu trí dũng cảm trong công tác chống tội phạm. Đó là hình ảnh của những người trẻ nhặt phế liệu gây quỹ nồi cháo tình thương cho các hoàn cảnh khó khăn; các y bác sỹ tận tình với bệnh nhân, những giáo viên tâm huyết với nghề, với học sinh…và rất nhiều tấm gương sống nghĩa tình, cao cả, thầm lặng cống hiến vì mọi người, dù đó là những điều bình dị nhưng có sức lan tỏa, cổ vũ, động viên những người khác noi theo và học tập.

Trong công cuộc đổi mới và xây dựng huyện nhà, cấp ủy, chính quyền huyện Tuyên Hóa không ngừng đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, chú trọng hướng về người dân và cơ sở. Một trong những nội dung được BTV Huyện ủy Tuyên Hóa chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả đó là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng với việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm, thấu đáo. Bên cạnh việc ban hành và tổ chức ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao BTV huyện ủy đã ban hành Đề án người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, vụ việc phức tạp, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân. Thông qua các buổi đối thoại giúp cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các địa phương nắm bắt, xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân, đồng thời chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, từ đó ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi cá nhân, tổ chức Đảng, trong cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả.

Có thể nói, sau 3 năm triển khai “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã trở thành nền nếp, thường xuyên, sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Học và làm theo Bác, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc noi gương được thể hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, gần gũi người dân, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được cũng cố. Kết quả đạt sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của bộ chính trị về “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ sở vững chắc để huyện Tuyên Hóa đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học tập và làm theo Bác, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Những đóng góp của họ đã và đang góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, xây dựng quê hương Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp.

Tuấn Anh

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.