TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ INTERNET, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG

      Ngày 19/3, tại  Nhà văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa, Sở TT& TT đã tổ chức tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

       Đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ phụ trách văn hóa xã hội các xã, thị trấn, chủ các đại lý Internet, chủ điểm truy nhập Internet công cộng, chủ điểm dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Tại buổi tập huấn, các học viên được các chuyên viên Sở thông tin truyền thông truyền đạt 3 nội dung chính: Tình hình quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng; Các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đại lý Internet, Điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Các quy định của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Ngoài ra các học viên còn được phổ biến nội quy phòng máy thể hiện đầy đủ quyền và Nghĩa vụ của đại lý Internet và người sử dụng dịch vụ; bản cam kết của chủ địa lý đối với cơ quan nhà nước về việc chấp hành các điều kiện theo quy định.

       Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các học viên thực hiện tốt công tác quản lý và kinh doanh, bảo đảm hoạt động kinh doanh internet và dịch vụ trò chơi điện tử lành mạnh, phát huy tính tiện ích của internet trong đời sống cộng đồng.

                                                               Thương Huyền – Thúy Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.