Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ dân

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa phối hợp Hợp tác xã Nam Hồng Quảng ( huyện Quảng Trạch) tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho gà cho các hộ dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

          Tham gia có 50 học viên là các hộ dân của 3 xã Nam Hóa, Đức Hóa, Đồng Hóa tham gia Đề án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Gà thuộc nguồn vốn Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Mục đích của dự án là xây dựng chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm “Gà đồi Tuyên Hóa”.

Qua tập huấn, người chăn nuôi được trang bị kiến thức về điều kiện nuôi gà, cách chọn giống; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng; quản lý đàn gà..và áp dụng các biện pháp để phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi; phương pháp nhận biết một số bệnh thường gặp ở gà, cách phòng và điều trị. Đồng thời được tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gà, hiểu được các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi nông hộ và trang trại.

Sau khi được tập huấn, hổ trợ chuyển giao khoa học kỷ thuật các hộ chăn nuôi sẽ tham gia và thành lập 03 Tổ hợp tác chăn nuôi gà tại 03 xã nói trên. Thông qua Tổ hợp tác nhằm giúp cho các hộ dân phát triển chăn nuôi gà có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 Trần Tuyến –Thanh Đạm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.